FANDOM

Electos

også kjent som Tom Peled

  • Jeg bor i San Diego, CA (UTC -8)
  • Jeg ble født den 19. mai
  • Stillingen min er High School Freshman
  • Jeg er a Jewish Male

Merk av for dei versjonane du vil samanlikne og trykk [Enter] eller klikk på knappen nedst på sida.
Forklaring: (no) = skilnad frå den noverande versjonen, (førre) = skilnad frå den førre versjonen, s = småplukk

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.