FANDOM

Jacob Corey

også kjent som Yaakov

  • Jeg bor i Newton, MA
  • Jeg ble født den 12. april
  • Jeg er Male

Merk av for dei versjonane du vil samanlikne og trykk [Enter] eller klikk på knappen nedst på sida.
Forklaring: (no) = skilnad frå den noverande versjonen, (førre) = skilnad frå den førre versjonen, s = småplukk

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.