FANDOM


Dette er Edoardo sin kone, og vi vet ikke så mye om henne.

Romano familien
Romanofamilienshop2
Medlemmer

Gino RomanoEdoardo RomanoBruna RomanoCarlo RomanoGiordana RomanoGiacomo Romano

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.