Flipline Studios 中文 Wiki
Advertisement
Flipline Studios 中文 Wiki

Deano是一位男性顾客,他以终结者的身份首次出现在老爹意面店

Flipdeck介绍[]

家乡:波塔利尼
职业:贡多拉船船夫
喜欢:意式汤团
讨厌:藤壶

Deano在海滨小镇波塔利尼里长大。高中时,他在船坞工作,在那里他负责清洁和修理吊舱。因为他受到了已故的伟大贡多拉船船夫Maximo Del Mare的指导,经过了多年的练习后,Deano成了一名正式的贡多拉船夫。虽然他不是最好的船夫,但他却能像鸟一样吹口哨。当他带领当地人环城游览时,可以听到他唱的迷人旋律在运河中回荡。

画风演变[]


ve Customers.png
Papalouie mini thumb2.jpg Papa LouieRoy Icon.pngBig Pauly Icon.pngMindy Icon.pngChuck Icon.pngTaylor Icon.pngAllan Icon.pngTimm Icon.pngPenny Icon.pngSue Icon.pngCooper Icon.pngMaggie Icon.pngMarty Icon.pngWally Icon.pngRobby Icon.pngRita Icon.pngMitch Icon.pngJames Icon.pngGreg Icon.pngMary Icon.pngPrudence Icon.png
Pizzeria mini thumb2.jpg Kingsley Icon.pngCecilia Icon.pngMandi Icon.pngSasha Icon.pngOlga Icon.pngFranco Icon.pngTohru Icon.pngClair Icon.pngClover Icon.pngHugo Icon.pngPeggy Icon.pngCarlo Icon.pngGino Icon.pngBruna Icon.pngEdoardo Icon.pngSarge Fan Icon.png
Burgeria mini thumb2.jpg Akari Icon.pngAlberto Icon.pngTony Icon.pngDoan Icon.pngMatt Icon.pngLisa Icon.pngCletus Icon.pngKayla Icon.pngConnor Icon.pngEdna Icon.pngVicky Icon.png
Tacomia mini thumb2.jpg Zoe Icon.pngNick Icon.pngGeorgito Icon.pngQuinn Icon.pngRico Icon.pngXandra Icon.pngJojo Icon.png
Freezeria mini thumb2.jpg Ivy Icon.pngUtah Icon.pngNinjoyKahuna Icon.pngCaptain Cori Icon.pngGremmie Icon.png
Pancakeria mini thumb2.jpg Wendy Icon.pngYippy Icon.pngHank Icon.pngJohnny Icon.pngFoodini
Wingeria mini thumb2.jpg ScooterSkyler Icon.pngBoomer Icon.pngXolo Icon.pngFitz Icon.png
Hotdoggeria mini thumb2.jpg Bertha Icon.pngPinch Hitwell Icon.pngKenji Icon.pngShannon Icon.pngRadlynn Icon.pngWillow Icon.png
Cupcakeria mini thumb2.jpg Mayor Mallow Icon.pngTrishna Icon.pngScarlett Icon.pngNevada Icon.pngSanta Icon.png
Pastaria mini thumb2.jpg Crystal Icon.pngHope Icon.pngDeano Icon.pngOlivia Icon.pngSienna Icon.png
Donuteria mini thumb2.jpg Rudy Icon.pngIggy Icon.pngEmber Icon.pngJulep Icon.pngHacky Zak Icon.png
Pizzeria To Go Icon (Updated).png Joy Icon.png
Papalouie3 mini thumb2.jpg Yui Icon.png
Papascheeseriathumb.jpg Chester Icon.pngRhonda Icon.pngBrody Icon.pngPerri Icon.pngAustin Icon.png
Mini thumb2-Bakeria.jpg Steven Icon.pngWhiff Icon.pngJanana Icon.pngCherissa Icon.pngDuke Gotcha Icon.png
Mini thumb2 sushiria.jpg Elle Icon.pngVincent Icon.pngEmmlette Icon.pngKoilee Icon.pngWylan B Icon.png
Taco Mia To Go Icon (Updated).png Ripley Icon.png
Pancakeria HD Logo.png Cameo
App page lg-Pizzeria HD.png Lepete Icon.png
Hot Doggeria HD.png MOE ICON.pngIndigo Icon.png
Scooperiamini thumb2.jpg Amy Icon.pngSkip Icon.pngMousse Icon.pngWhippa Icon.pngFernanda Icon.png
Papa's Pancakeria To Go logo.png Liezel Icon.png
Wingeria To Go! Icon Transparent.png Nye Icon.pngSprinks Icon.png
Papa's Donuteria To Go!.png Bombolony Icon.pngB&B Icon.png
Papa's Cheeseria To Go!.png Mesa Icon.pngDrackson Icon.pngKasey O
Papa's Bakeria To Go!.png Daniela Icon.pngKaleb Icon.png
Papas Sushiria To Go icon.png Rollie Icon.pngEvelyn
Papa's Pastaria To Go Icon.png Okalani Icon.pngC.J Icon.png
Papa's Mocharia To Go Icon.png Pally Icon.pngKentonSimonePetrona Icon.pngDidar Icon.png
Advertisement